zahlavi


Leden

Pohodový rok 2024 Vám přeje Zahradnické centrum Marciánová

Tvorba zahrad - keramika

Egypťané zdobili své symetrické dvorky pestrými nádobami osázenými květinami, totéž platilo i pro honosné zahrady starých Řeků a Římanů. Obrovské keramické amfory, (z)ručně tvarované a opatřené ozdobnými motivy, však úspěšně sloužily také k uchovávání oleje, vína či obilí. Dekorativní a zároveň praktickou funkci si keramika uchovala po dlouhá staletí až do dnešní doby. Své místo může a musí mít i v okrasné zahradě současnosti.

Ačkoli keramické předměty jsou v každé zahradě pouhými detaily, které nijak zásadně neovlivní její uspořádání a koncepci, velmi výrazně mohou kompozici zahrady ozvláštnit a doplnit ji "něčím", co nedokážeme nijak spolehlivě definovat, co však spolehlivě cítíme. Každá dekorace musí zahradu nevtíravě doplňovat, dotvářet, ale také osvěžovat.

Marně hledáme ve starých knihách z první republiky zmínky o keramických dekoracích. Tehdy byly ještě keramické zeláky a jiné hrnce předměty denní potřeby a nás by dnes určitě také nenapadlo zdobit záhon trvalek teflonovou pánví. Našli jsme však jinou zajímavost, určitě stále aktuální. Je z knihy Jana J. Těšitele Naše rodinné zahrady (1931): „Naprosto není možné namítati ničeho proti vhodnému umístění srnek, zajíců – ale figurky takové musí býti opravdu umělecké samy o sobě, také jejich umístění musí býti takové, jak bychom je převzali z přírody, tak, jakoby větřily z lesa nebo se pásly poblíže lesnatých skupin na pažitu. Ba ani proti některým pidimužíkům nelze namítati, že by nesměli býti postaveni v zahradách. … Rozhodně se však nehodí (do zahrady) věci, které jen znešvařují krásu zahrady. Vůbec blýskavé předměty ze skla, majoliky nebo porculánu nemají pro zahrádky ceny.“

Do zahrad, které pro Vás vytváříme, volíme většinou neglazovanou, tak zvanou staročeskou keramiku a nejrůznější staré nádoby či hrnce z dob našich babiček. Na terasy však preferujeme "ušlechtilešjí" typ keramiky pro přímou výsadbu rostlin. Někdy jde o pouhou dekoraci, jindy je keramika vhodným obalem pro kontejner s cibulovinami, letničkami nebo dřevinami. V některých typech zahrad je dokonce možné opustit přírodní vzhled keramiky a podřídit její tvary a barvu celkové koncepci prostoru.

Velmi pěkně vypadá keramická amfora z neglazované hlíny umístěná poblíž vodního prvku, protože původně sloužily takové nádoby právě k přenášení nebo uchovávání vody. Stejně tak lze z rozbitého džbánu vytvořit prameniště jezírka nebo ho osázet skalničkami. Pro toho, kdo preferuje výrazně dekorativní funkci, máme připraveny velmi oblíbené keramické koule různých velikostí – do přírodních zahrad se hodí opět neglazované, v městské zahradě dobře vyniknou i koule barevné.

Naši standardní nabídku se snažíme vždy oživit nějakou zajímavostí, ať už drobnou keramickou figurkou pro radost nebo většími předměty netradičních tvarů či barev.

keramika_1.jpg keramika_2.jpg keramika_3.jpg