zahlavi


Leden

Pohodový rok 2024 Vám přeje Zahradnické centrum Marciánová

Tvorba zahrad - kámen

Kámen jako přírodní prvek nepodléhající na zahradě proměnám hraje významnou roli ve vytváření atmosféry obytných a okrasných zahrad a přitahuje většinou první pohled návštěvníka. Navíc jde o prvek velmi tvárný – pomocí kamene vytvoříte velká štěrková pole nahrazující trávník, suchou zídku osázenou skalničkami, výrazný solitérní prvek, řečiště vyschlého potoka nebo skalku. Před necelým stoletím se kámen v zahradě používal výhradně jako stavební prvek alpina – skalky, na pravidlech jeho použití se však příliš nezměnilo, jak dokládají slova Aloise Kulišana na stránkách knihy Domácí zahrady a zahrádky: „Vytvořiti skalku není snadné, má-li činiti dojem skutečnosti. Často vídáme skalky v malých pravidelných zahradách, což jest nanejvýš nevkusné. Vrcholem nevkusu možno nazvati umístění skalky před okny, což jsem na více místech shledal. Skalky takové bývají obyčejně slepeny cementem, bez rostlin, což činí dojem hromádky kamení.“

Jen o 15 let později, v roce 1931, mluví Jan J. Těšitel ve své knize Naše rodinné zahrady o inspiraci v zahraničí: „… kde (v Japonsku) již od pradávna zakotvilo umění tvorby napodobování přírody v malém měřítku. Byli to mnozí cestovatelé a přírodní badatelé, kteří navštívili Japan a shlédli jeho krásy. Oni také nejdříve v Anglii započali po svém návratu napodobovati japonské umění. Tam záhy úprava alpin stala se moderní, šířila se všude do zahrad a odtamtud pak dále až také do našich krajů. … Dnes tvoří kámen s rostlinou celek a navzájem se doplňují. Kámen oživuje, vyrůstá-li na jeho úpatí rostlina, nebo vyrůstá-li v jeho sousedství; tato cítí se při kameni na svém místě a uplatňuje se náležitě.“

Při realizaci našich zahrad používáme kámen velmi často. Je zástupcem neživé přírody a velmi pěkně se doplňuje s rostlinami, vodou nebo historickými artefakty – keramikou, starým zemědělským nářadím apod. Naší specialitou jsou především suché zídky stavěné z místního kamene. Nebývají vysoké, ale dokáží i pozemek v rovině zajímavě vytvarovat. S oblibou je obývá drobný hmyz a ještěrky, takže přispívají také k ekologické rovnováze v zahradě.

Ačkoli v našem zahradnickém centru nabízíme některé zajímavé druhy kamene – v nabídce nechybí sněhobílé valouny, tufové kusy vhodné do skalky ani skleněné artefakty, pro realizaci zahrad vybíráme vždy takový kámen, který se přirozeně vyskytuje v okolí. Kámen z blízkého lomu nebo suťoviště bývá levnější a navíc velmi dobře zapadne do místního prostředí. Často se totiž vyskytuje i na odhalených obvodových zdech starších budov nebo ve zdech oddělujících od sebe pozemky. Barevně nebo tvarově zajímavé kameny pak lze dobře využít jako solitéry nebo z nich vytvořit nápodobu přírodních prvků. Zejména ve spojení s vodou je kámen nepostradatelným prvkem – můžete se o tom přesvědčit sami v naší fotogalerii.

kamen_1.jpg kamen_2.jpg kamen_3.jpg